Георги Траянов Лялев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700239510
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Алабин" 34, ет. 3
Телефон: (0888) 888685
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 30.11.1990 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №10 / 21.6.1990 г.

Печат   Имейл