Георги Томов Жеков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300204110
Колегия: София
Адрес: 1164; област: София; община: Столична; град: гр. София; кв. "Лозенец" , ул. "Стрелча" №2, ет. 1.
Телефон: (0898) 556778
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 13.11.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №19 / 30.10.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №2 / 30.10.2002 г.

Печат   Имейл