Георги Стратиев Георгиев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500272810
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Христо Белчев" 2, ет. 5, кантора 25
Телефон: (0898) 314303
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 01.9.1986 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №25 / 01.9.1986 г.

Печат   Имейл