Георги Стоянов Хорозов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100187510
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Александър Стамболийски" 130 -132, ет. 3, ап. 3
Телефон: (02) 4839717
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 16.7.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №14 / 02.7.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №4 / 02.7.1997 г.

Печат   Имейл