Георги Стойчев Георгиев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000023510
Колегия: София
Адрес: 1303; област: София; община: Столична; град: София; "Зона - Б - 5" , ул. "Одрин" , бл. 14, партер. Телефон: (088) 8219450

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 14.7.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №21 / 09.6.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №1 / 09.6.1992 г.
Наказание: Порицание наложено на 06.12.2011г.

Печат   Имейл