Георги Стефанов Илиев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500248310
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Ангел Кънчев" 2
Телефон: (02) 9872057
Факс: (02) 9872057
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 15.10.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №18 / 01.10.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №23 / 01.10.2003 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 29.12.2007 г.

Печат   Имейл