Георги Симеонов Варамезов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300194310
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Граф Игнатиев" 7А, ет. 4
Телефон: (02) 9867191
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 06.7.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №14 / 22.6.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №5 / 22.6.2000 г.

Печат   Имейл