Георги Русков Синьобръдски

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600264710
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Алабин" 33, Търг. дом, ет. 3, к-ра 328
Телефон: (02) 9895794
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 25.10.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №16 / 12.10.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №13 / 12.10.1995 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 20.02.2007 г.

Печат   Имейл