Георги Петров Ненчев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500181710
Колегия: София
Адрес: 1124; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Цариградско шосе" 1А, ет. 2, ап. 3
Телефон: (02) 8438433
Факс: (02) 8435528
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 26.11.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №18 / 15.10.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №43 / 15.10.1997 г.

Печат   Имейл