Георги Петков Хаджийски

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500409610
Колегия: София
Адрес: 1303; област: София-град; община: Столична; град: гр. София; ж.к. "Зона Б-5" , бл. 9, ет. 3, ап. 144
Телефон: (02) 236070
Статус: Лишен Неизбираем
Дата на първоначално вписване: 08.6.2006 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №19 / 14.10.2003 г.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 27.12.2006 г. до 26.12.2009 г.
Наказание: Лишаване от право да упражнява адвокатска професия от 15.02.2008 г. до 15.05.2008 г.

Печат   Имейл