fbpx

Георги Панчов Бешков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000050310
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Алабин" 50, вх. А, ет. 3, ап. 19
Телефон: (02) 9805426
Факс: (02) 9805426
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 14.1.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №34 / 23.12.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №10 / 23.12.1992 г.