Георги Нушков Джамбазов

1 1 1 1 1 Рейтинг 2.33
Личен номер: 1100307410
Колегия: София
Адрес: 1343; област: София; община: Столична; град: гр. София; ж.к. "Люлин - 1", бл. 018, вх. А, ет. 5, ап. 14
Телефон: (02) 9272628
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 09.4.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №6 / 26.9.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №12 / 26.9.1997 г.

Печат   Имейл