Георги Николов Ганев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400281310
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Витоша" 1А, ет. 1, к-ра 107
Телефон: (087) 7700524
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 27.9.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №14 / 13.9.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №10 / 13.9.1995 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.12.2011 г.

Печат   Имейл