Георги Любомиров Владов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600464410
Колегия: София
Адрес: 1504; област: София-град; община: Столична; град: гр. София; район Оборище, ул. "Шипка" №15, ет. 2.
Телефон: (02) 9434350
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 26.3.2009 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №2 / 10.2.2009 г.

Печат   Имейл