Георги Константинов Димитров

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200501110
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. Г.С.Раковски 81, вх. Б, ет. 2, ап. 2
Телефон: (089) 3300226
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 06.12.2010 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №17 / 29.11.2010 г.

Печат   Имейл