Георги Каменов Георгиев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300209410
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Алабин" 48
Телефон: (02) 9335611
Факс: (02) 9863497
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 15.3.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №4 / 01.3.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №27 / 01.3.2001 г.

Печат   Имейл