Георги Йорданов Бояджиев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100075510
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Неофит Рилски" 57
Телефон: (02) 9867162
Факс: (02) 9867162
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 03.6.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №11 / 21.5.2002 г.

Печат   Имейл