Георги Илиев Янчев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100156910
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Петър Парчевич" 31
Телефон: (02) 9888330
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 17.2.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №19 / 18.11.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №15 / 18.11.1998 г.
Наказание: Порицание наложено на 30.07.2010г.
Наказание: Порицание наложено на 10.12.2010г.

Печат   Имейл