Георги Иванов Монов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700534310
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. Емилиян Станев 71 Телефон: (02) 8689543
Факс: (02) 8689543

Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 28.12.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №21 / 13.12.2011 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 17.07.2012 г.

Печат   Имейл