Георги Иванов Аврамов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600184810
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Сердика" 6
Телефон: (02) 9806030
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 26.11.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №11 / 12.11.1997 г.

Печат   Имейл