Георги Желев Драгански

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800247010
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Витоша" 1А, Търг. дом, ет. 2, к-ра 231
Телефон: (02) 9288705
Статус: Лишен Неизбираем
Дата на първоначално вписване: 02.12.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №19 / 18.11.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №24 / 18.11.1998 г.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 17.12.2007 г. до 17.12.2010 г.
Наказание: Глоба, наложенa на 17.12.2007 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Лишаване от право да упражнява адвокатска професия от 06.06.2008 г. до 06.09.2008 г.

Печат   Имейл