Георги Емилов Цветков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200536610
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; бул. "Цар Освободител" 10 Телефон: (02) 9321100

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 30.1.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №1 / 24.1.2012 г.

Печат   Имейл