fbpx

Георги Евтимов Бебенов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000294510
Колегия: София
Адрес: 1612; област: София; община: Столична; град: София; ж.к. "Хиподрума", бл. 23, ет. 10, ап. 37
Телефон: (02) 8529009
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 05.4.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №5 / 22.3.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №6 / 22.3.1995 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 25.09.2006 г.