Георги Димитров Дилков-Лорда

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000353810
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Христо Белчев" 26, сутерен
Телефон: (0889) 691755
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 09.6.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №9 / 26.5.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №7 / 26.5.1999 г.

Печат   Имейл