Георги Димитров Ваташки

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000334810
Колегия: София
Адрес: 1415; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Чемшир" 31
Телефон: (02) 9672122
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 02.10.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №17 / 18.9.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №7 / 18.9.2002 г.

Печат   Имейл