Георги Георгиев Миленов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400140610
Колегия: София
Адрес: 1113; област: София; община: Столична; град: гр. София; р-н Изгрев, ул. "Лъчезар Станчев" №3. Телефон: (02) 8162045

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 06.6.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №10 / 23.5.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №22 / 23.5.2001 г.

Печат   Имейл