Георги Василев Динев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200528810
Колегия: София
Адрес: 1301; област: София-град; община: Столична; град: гр. София; ул. "Позитано" №8, ет. 1, ст. 9. Телефон: (088) 6916191

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 26.10.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №17 / 04.10.2011 г.

Печат   Имейл