Георги Боянов Боянов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800214510
Колегия: София
Адрес: 1421; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Орфей" 7, ет. 1, ап. 1
Телефон: (02) 8660637
Факс: (02) 8660637
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 25.10.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №16 / 12.10.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №1 / 12.10.1995 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 21.05.2007 г.

Печат   Имейл