Георги Борисов Грозев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400415810
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. гр. София; ул. "Алабин" № 10, вх. Б, ет. 3 Телефон: (02) 9884793

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 19.9.2006 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №4 / 26.2.2006 г.
Преустановяване: Временно преустановена дейност поради: болест от 01.05.2011 г.
Възобновяване: Възобновена дейност от 01.01.2014 г.

Печат   Имейл