Георги Бориславов Стоянов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100195310
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Екзарх Йосиф" 33, ет. 1
Телефон: (02) 9880699
Факс: (02) 9880699
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 28.4.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №8 / 14.4.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №2 / 14.4.1993 г.

Печат   Имейл