Георги Бориславов Овчаров

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000043710
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. Марин Дринов 5А Телефон: (02) 9446799

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 03.1.1981 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №1957 / 03.1.1981 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието № / 12.12.1980 г.

Печат   Имейл