Георги Бориславов Георгиев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600065410
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Бачо Киро" 16, ет. 2
Телефон: (0888) 913120
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 12.12.1990 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №18 / 29.11.1990 г.

Печат   Имейл