Георги Благовестов Пачев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000460210
Колегия: София
Адрес: 1303; област: София-град; община: Столична; град: София; ул. "Шар планина" №69. Телефон: (088) 8766298

Статус: Лишен Неизбираем
Дата на първоначално вписване: 23.2.2009 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №13 / 19.6.2001 г.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 26.07.2011 г. до 26.07.2014 г.
Наказание: Лишаване от право да упражнява адвокатска професия от 20.12.2011 г. до 20.03.2012 г.
Наказание: Лишаване от право да упражнява адвокатска професия от 10.04.2012 г. до 10.10.2012 г.

Печат   Имейл