Георги Асенов Станчев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600294910
Колегия: София
Адрес: 1606; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. Позитано 14, ет. 1, к-ра 4
Телефон: (0895) 637311
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 22.6.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №9 / 11.5.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №2 / 11.5.1994 г.

Печат   Имейл