Георги Ангелов Стоянов

1 1 1 1 1 Рейтинг 1.00
Личен номер: 1800473110
Колегия: София
Адрес: 1142; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Любен Каравелов" №5.
Телефон: (0889) 648780
Факс: (02) 9880909
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 08.9.2009 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №8 / 11.5.1999 г.
Наказание: Порицание наложено на 10.12.2010г.

Печат   Имейл