Георги Александов Атанасов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400392910
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. Цар Асен 4 Телефон: (02) 9879302
Факс: (02) 9879302

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 13.5.2005 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №8 / 26.4.2005 г.
Наказание: Порицание наложено на 13.12.2013г.

Печат   Имейл