Геновева Петкова Петрова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500362410
Колегия: София
Адрес: 1606; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Виктор Григорович" 3, ет. 2, ап. 2
Телефон: (02) 9532641
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 16.10.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №17 / 18.9.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №67 / 18.9.2002 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.04.2010 г.

Печат   Имейл