Ганчо Статев Ганев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700373010
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Света София" 8, ет. 4, ап. 8
Телефон: (02) 9866852
Факс: (02) 9866852
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 14.10.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №15 / 30.9.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №18 / 30.9.1998 г.
Наказание: Порицание наложено на 20.12.2011г.

Печат   Имейл