Ганка Костова Шопова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500196710
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Иван Денкоглу" 30, ет. 1, к-ра 3
Телефон: (02) 583485
Статус: Лишен Неизбираем
Дата на първоначално вписване: 16.4.1969 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №7 / 07.3.1969 г.
Наказание: Глоба, наложенa на 10.08.2011 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 20.12.2011 г. до 20.12.2014 г.
Наказание: Лишаване от право да упражнява адвокатска професия от 09.03.2012 г. до 09.06.2012 г.

Печат   Имейл