Ганка Колева Цакова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700227910
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Алабин" 33, вх. Б, ет. 4, кантора 413
Телефон: (088) 8522242
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 14.3.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №4 / 27.2.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №3 / 27.2.2002 г.

Печат   Имейл