Галина Светославова Петкова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600496510
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. Алабин 56 Телефон: (02) 9331077

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 06.10.2010 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №12 / 14.9.2010 г.

Печат   Имейл