Галина Крумова Иванова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100100510
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Света София" 2, ет. 1, ст. 13
Телефон: (02) 9865458
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 15.12.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №23 / 16.11.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №7 / 16.11.1993 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:chl5 от 01.02.2006 г.

Печат   Имейл