Галина Иванова Иванова - Добрева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600297210
Колегия: София
Адрес: 1606; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Лаьош Кошут" 17, ап. 2
Телефон: (02) 9532960
Факс: (02) 9524001
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 22.2.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №2 / 07.2.1995 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 10.10.2006 г.

Печат   Имейл