Габриела Методиева Гоцева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700079710
Колегия: София
Адрес: 1345; област: София; община: Столична; град: София; ж.к. "Захарна фабрика", бл. 51, вх. А, ет. 1 Телефон: (089) 8511827

Статус: Практикуващ Неизбираем
Дата на първоначално вписване: 12.11.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №21 / 29.10.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №13 / 29.10.2003 г.
Наказание: Порицание наложено на 26.01.2009г.
Наказание: Порицание наложено на 24.11.2009г.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 13.06.2013 г. до 13.06.2014 г.

Печат   Имейл