Вяра Георгиева Борисова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300399310
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Узунджовска" 12, ст. 102
Телефон: (088) 5753835
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 03.6.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №11 / 20.5.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №13 / 01.1.1900 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.11.2005 г.

Печат   Имейл