Володя Иванов Николов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00

Личен номер: 1300010310
Колегия: София
Адрес: 1309; област: София; община: Столична; град: гр.София-1303,р-н Възраждане,ул."Овче поле"№136/партер-в двора/

Телефон: 0889/007-577
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 22.3.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №4 / 08.3.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №10 / 08.3.2000 г.


Печат   Имейл