Владко Стефанов Попов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300420510
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. "Уилям Гладстон" № 3, ет. 1, ап. 1
Телефон: (02) 8527902
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 19.1.2007 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №21 / 19.12.2006 г.

Печат   Имейл