Владко Валентинов Сарафов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400145910
Колегия: София
Адрес: 1142; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Васил Левски" 70, ет. 2, ап. 8
Телефон: (02) 9808936
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 10.4.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №6 / 27.3.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №22 / 27.3.2002 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 07.09.2009 г.

Печат   Имейл