Владислав Стоянов Бачев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000200110
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Витоша" 1А, вх. А, ет. 1, кантора 108
Телефон: (02) 9811245
Факс: (02) 9811245
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 22.11.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №20 / 08.11.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №28 / 08.11.2000 г.

Печат   Имейл