Владислав Славчев Байкушев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800138410
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Ген. Паренсов" 51, ет. 2
Телефон: (02) 9899128
Факс: (02) 9899128
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 10.12.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №23 / 26.11.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №15 / 26.11.2003 г.
Наказание: Порицание наложено на 09.12.2008г.
Наказание: Порицание наложено на 09.02.2010г.

Печат   Имейл